Film Promocyjny Nasze nagrody
Menu strony
/ SPA Bali Hai
Rezerwacja on-line

Regulamin

ETYKIETA WELLNESS & SPA

 1. Prosimy o przybycie na zabiegi do Spa na 5 – 10 minut przed umówionym czasem wizyty w celu wypełnienia ankiety.
 2. Najwygodniejszym strojem osoby udającej się na zabieg jest szlafrok . Bielizna zabiegowa jest przygotowana w gabinecie bezpośrednio przed zabiegiem. W trakcie masażu odsłonięta jest tylko ta część ciała, która jest masowana.
 3. W przypadku niestawienia się na zarezerwowane zabiegi Spa (bez odwołania minimum na 4 godziny wcześniej) hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztem 50% wartości usługi.
 4. Spa jest miejscem relaksu i odprężenia, dlatego prosimy:
  • nie palić tytoniu
  • nie spożywać napojów alkoholowych na terenie Spa
  • nie mówić głośno
  • nie używać telefonów komórkowych
 5. Prosimy o niezabieranie przedmiotów wartościowych, w tym zwłaszcza pieniędzy, telefonów komórkowych, biżuterii oraz przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną na teren SPA i pomieszczeń do SPA przynależnych (w tym również szatni).
 6. W przypadku zamiaru wniesienia przedmiotów wskazanych w pkt. 5 na teren Hotelu i SPA prosimy o zgłaszanie tego zamiaru bezpośrednio pracownikom recepcji SPA oraz o pozostawienie wskazanych powyżej przedmiotów bezpośrednio w recepcji Hotelu, w której to znajduje się stosowny sejf przeznaczony do ich przechowania na czas pobytu Gości w SPA.
 7. Osoby korzystające z zabiegów Spa powinny mieć ukończone 16 lat. Z masaży mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie.
 8. Kids Menu dotyczy dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat.
 9. Czas zabiegu podany w Menu Spa to maksymalny czas trwania zabiegu. Zabiegi bardziej intensywne, szczególnie z użyciem aparatury mogą trwać krócej w zależności od reakcji skóry.
 10. Spa zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi lub jej przerwania przez pracownika jeśli spotka się on z niestosownym zachowaniem Gościa.
 11. W celu zwiększenia efektywności zabiegów zalecamy:
  • unikanie obfitych posiłków na godzinę przed planowanym zabiegiem
  • korzystanie z basenu, jacuzzi i saun zawsze przed zabiegami
  • unikanie kąpieli słonecznej bezpośrednio przed i po zabiegu
  • wypełnienie ankiety oraz poinformowanie terapeuty przed zabiegiem o zażywanych lekach, przebytych chorobach i ewentualnych przeciwwskazaniach
 12. Po zabiegu zapraszamy do pokoju medytacyjnego na relaksującą herbatę.
 13. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o zgłaszanie się do terapeutów Spa, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania.
 14. Wszystkie osoby przebywające na terenie Spa Hotelu Dolina Charlotty Resort & Spa zobowiązane są do przestrzegania regulaminu.

REGULAMIN STREFY MOKREJ SPA BALI HAI

 1. Każdy Gość zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu strefy mokrej, w skład której wchodzi basen, brodzik dla dzieci, jacuzzi oraz strefa saun.
 2. Godziny otwarcia: Basen: 7.00 – 21.00 Sauny: 9.00 – 21.00
 3. Na terenie pływalni mogą przebywać Goście hotelowi oraz osoby, które uiściły opłatę za wstęp w Recepcji Spa, bądź posiadają ważny karnet.
 4. Czas pobytu liczy się od chwili wejścia na teren pływalni (90 min).
 5. Dzieci do lat 16 muszą przebywać na pływalni tylko pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych.
 6. Dzieci do lat 4, korzystające z basenu, muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchy basenowe do kąpieli. Pieluchy dostępne są na Recepcji Spa.
 7. Prosimy o niezabieranie przez Gości przedmiotów wartościowych, w tym zwłaszcza pieniędzy, papierów wartościowych, telefonów komórkowych, innych cennych przedmiotów, w tym w szczególności kosztowności i biżuterii oraz przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną na teren strefy mokrej, SPA, Bali Hai i pomieszczeń do nich przynależnych (w tym również szatni).
 8. W przypadku zamiaru wniesienia przez Gości przedmiotów wskazanych w pkt. 7 na teren Hotelu i strefy mokrej, SPA, Bali Hai i pomieszczeń do nich przynależnych (w tym również szatni), prosimy o zgłaszanie tego zamiaru bezpośrednio pracownikom recepcji strefy mokrej, SPA, Bali Hai lub Hotelu oraz o pozostawienie wskazanych powyżej przedmiotów bezpośrednio w recepcji Hotelu, w której to znajduje się stosowny sejf przeznaczony do ich przechowania na czas pobytu Gości w strefie mokrej, SPA, Bali Hai lub Hotelu.
 9. Przed wejściem do basenu, każda osoba jest zobowiązana starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących oraz przejść przez brodzik, odkażając stopy.
 10. Osoby, korzystające z basenu, zobowiązane są do posiadania czystego stroju kąpielowego oraz klapki basenowe.
 11. Po skorzystaniu z WC pływalni należy umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.
 12. Zabrania się korzystania z basenu osobom pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 13. Na terenie pływalni zabrania się spożywania jedzenia, alkoholu oraz innych środków odurzających.
 14. Bezwzględnie zabrania się palenia papierosów na terenie pływalni.
 15. Zabrania się korzystania z basenu osobom ze zmianami skórnymi lub ranami, wskazującymi na możliwość zakażenia wody.
 16. Zakaz wnoszenia szklanych przedmiotów.
 17. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji, zagrażających bezpieczeństwu własnemu oraz osób przebywających, a w szczególności:
  • biegania po plażach, otaczających niecki pływalni, w pomieszczeniach przebieralni i natrysków,
  • skakanie do wody z brzegów basenów,
  • spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,
  • niszczenia urządzeń i sprzętu w pływalni lub zaśmiecania terenu pływalni,
  • wprowadzania psów i innych zwierząt.
 18. Zakaz wchodzenia na teren pływalni w okryciach wierzchnich i butach. Rzeczy należy pozostawić w szatni.
 19. Strefa saun to obszar, w którym obowiązuje noszenie strojów kąpielowych.
 20. Do sauny wchodzimy nago, po uprzednim umyciu całego ciała.
 21. Osoby przyczyniające się do niszczenia mienia basenowego ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 22. W sytuacji szczególnego zagrożenia na sygnał dźwiękowy(długi-krótki powtarzający się) wszyscy uczestnicy kąpieli muszą niezwłocznie opuścić nieckę basenową i wykonywać polecenia obsługi.
 23. Osoby, nieprzestrzegające regulaminu, będą usuwane z terenu pływalni z obowiązkiem uiszczenia opłaty za pobyt.
 24. Na teren pływalni każdy Gość wchodzi na własną odpowiedzialność. Nie ma ratownika.
 25. Godzina 21.00 oznacza opuszczenie całego terenu pływalni oraz przebieralni.
 26. Wszelkie uwagi należy zgłaszać Recepcji Spa.
 27. Wszystkie osoby przebywające na terenie Spa Hotelu Dolina Charlotty Resort & Spa zobowiązane są do przestrzegania regulaminu.

REGULAMIN SALI FITNESS

 1. Każdy Gość zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminiu siłowni.
 2. Siłownia czynna jest codziennie w godz. : 7.00-21.00
 3. Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 4. z siłowni mogą korzystać Goście hotelowi oraz osoby, które uiściły opłatę za wstęp w Recepcji Spa, bądź posiadają ważny karnet.
 5. Z siłowni mogą korzystać osoby pełnoletnie bądź osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale tylko pod opieką opiekuna prawnego.
 6. Na siłowni wymagany jest strój sportowy i zmienne obuwie sportowe.
 7. Goście korzystający z siłown i proszeni są o powiadomienie obsługi Spa o swoim stanie zdrowia.
 8. Osoba, która nie posiada zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań korzysta z siłowni na własną odpowiedzialność.
 9. Gości zobowiązani się wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
 10. Klient, który w czasie ćwiczeń źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę hotelu.
 11. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowych.
 12. Goście, korzystający z siłowni zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czytości stanowisk (dezynfekcja stanowiska i maszyn)
 13. W przypadku zauważenia usterek należy zgłosić ten fakt Recepcji Spa lub Recepcji Hotelowej.
 14. Zakaz wynoszenia sprzętu sportowego z sali fitness.
 15. Osoby, które uszkodziły sprzęt lub inne urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 16. Za przedmioty wartościowe pozostawione na ternie siłowni obiekt nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Obsługa obiektu ma prawo usunąć osoby, które nie przestrzegają regulaminiu.

Newsletter

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij