menu
Rybactwo i morze

Rybactwo i morze

Der niedrigste Preis Nur auf unserer Website
Anreise
29 Mai
Abreise
30 Mai

Rybactwo i morze 2022

Operacja pn.: „Zakup sprzętu w celu modernizacji usług świadczonych na terenie Zoo Charlotta” mająca na celu: rozwój działalności hodowcy ryb o punkt gastronomiczny oraz modernizację i usprawnienie funkcjonowania Zoo Charlotta wraz z założeniem utworzenia dodatkowych nowych miejsc pracy współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze 2014-2020"

Przewidywane wyniki operacji: liczba podmiotów lub osób fizycznych dywersyfikujących swoją działalność lub miejsce pracy – 1, liczba operacji nastawionych na innowacje – 1, liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy – 3, liczba zatrudnionych osób należących do grup defaworyzowanych - 1

Rybactwo i morze 2018

 

Tytuł operacji:

"Modernizacja restauracji Gościniec wraz z wykonaniem murownej wędzarni i kosza z siatką metalową oraz zakup środków transportu: Fodtrauck, chłodnia i łódź na potrzeby wdrożenia nowej usługi opartej o potencjał wodny obszaru"

Cel operacji:

Zwiększenie atrakcyjości i konkurencyjności obiektu Dolina Charlotty poprzez nową innowacyjną usługę związaną z utworzeniem łańcucha dostaw prodktów rybackich i utworzeniem 3 miejsc pracy.

Wartość operacji: 749 070,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 300 000,00 PLN

mobile nav bg
Zobacz na mapie
Newsletter
Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

OK, schließen